Matsushita Lab. (HOME)

MIRU2019 (2018/7/29 – 2018/8/1)

MIRU2019 was held in Osaka.
Santo, Takemura, Sakashita and Nakamura made presentations.

↑ PAGE TOP
Matsushita Lab. (HOME)