Matsushita Lab. (HOME)

MIRU (2018/8/5 – 8)

MIRU2018 was held in Sapporo.
Santo, Murakami, Miyauchi and Jason made presentations.
Santo received the MIRU interactive presentation award and Miyauchi received the MIRU student incentive award.

↑ PAGE TOP
Matsushita Lab. (HOME)