Matsushita Lab. (HOME)

Past Members

Staff

SY 2015

Associate Professor Takuya Maekawa 2015/4 – 2015/12

SY 2017

Assistant Professor Masaki Samejima 2015/4 – 2018/3

SY 2018

Associate Professor Yusuke Sugano 2016/11 – 2018/3

SY 2019

Admin staff Saki Funamoto 2019/10 – 2020/3
Specially appointed senior lecturer Daniel Wen-Yan Lin 2018/7 – 2019/5
Michael Waechter 2017/10 – 2019/10

SY 2022

Associate Professor Noriko Takemura 2017/4 – 2023/3
Specially-appointed Assistant Professor Xu Cao 2022/4 – 2023/3

SY 2023

Specially-appointed Assistant Professor Heng Guo 2022/5- 2023/9

Student

SY 2015

Doctor Hisashi Ikeda
Kong Quan
Master Takuma Sato
Daisuke Nakai
Akira Masuda
Ha,Tuan, Minh

SY 2016

Doctor Joseph Korpela
Master Tatsuya Adachi
Osamu Ammae
Anna Onishi
Koudai Sugimoto
Taisei Hayashi
Yizhe Zhang

SY 2017

Master Akira Ito
Ryohei Kuga
Iku Shimizu
Masaya Tachikawa
Nguyen Xuan Khoa
Bachelor Toshiki Harada
Tadashi Okawara

SY 2018

Doctor Kazuya Ohara
Master Ryosuke Murakami
Seiji Koizumi
Ryo Kouda
Yutaro Miyauchi
Akihiro Tamada
Bachelor Masatoshi Okada
Kensuke Otsuka
Nobuhiko Beppu
Exchange Student Jason Plawinski
NESTLE Pit Jani

SY 2019

Master Tatsuya Ishibashi
Daichi Iwata
Takao Mizuno
Hiroki Nakamura
Bachelor Yudai Matsuoka
Research Intern Guanying Chen
Exchage Student Gruber Sebastian

SY 2020

Doctor Hiroaki Santo
Master Tomoka Takemura
Haruya Sakashita
Kota Nakamura
Bachelor Gemma Kosaka

SY 2021

Doctor Heng Guo
Xu Cao
Master Itsuki Onishi
Yuki Konishiike
Ryo Nakano
Lilika Makabe
Kazuma Minami
Takashi Yamauchi
Bachelor Mai Ido

SY 2022

Doctor Kenji Enomoto
Master Reo Izubuchi
Naohiro Shimada
Toshiaki Tanaka
Yuuki Takayama
Arashi Fukui
Bachelor Shota Ueno
Akira Uchida
Mone Tanaka

SY 2023

Master
Naoki Asada
Takuto Narumoto
Mutsuki Tomigashi
Kaito Fukui
Ryota Nakajima
Jie Tang
Bachelor
Daisuke Furuya
Withdrawal
Yang Gary Zhuoyu
↑ PAGE TOP
Matsushita Lab. (HOME)